Spesialist i muskel- og skjelett fysioterapi


  

Stein Dragland

 

986 03 304
77 06 77 77 

 

e-post 

Fysioterapiklinikken

Rødbergveien 6

9408 Harstad

 


 

Hege Håkedal

 

95 44 46 43

 

e-post

Berg fysioterapi

Rådhuset

9385 Skaland 

 


 

Advanced - Exam


 

Knut-Ståle Arntsen

 

90038561

77067777

 

e-post

webside 

 

Fysioterapiklinikken

Rødbergveien 6

9408 Harstad

 


 

Bjørn H. Engseth

 

90970186

 

e-post

webside 

 

 


 

Kurt Mikal Pedersen

 

77 74 60 84

 

e-post

9130 Hansnes

 


 

Vegar Skogland

 

77692312 
99437035

 

e-post 

webside

Ramfjord Fysioterapi 

 


 

 

Bjørn Tostrup

 

77775723
91803315

 

e-post

BTFysioterapi

Helsesenteret

9180 Skjervøy

 


 

Basic - Exam


 

 

Dr.Ronny Andreassen

 

48043210

 

e-post

webside

ETS Medisinske Senter
Revegårdsveien 10
9440 EVENSKJER

 


 

 

 

 

Dr.Anders Stormo

 

77089565

 

e-post

webside

ETS Medisinske Senter
Revegårdsveien 10
9440 EVENSKJER