Bli Medlem

Du kan bli medlem med å melde interresse til post@nfkom.com
Medlemsskap koster kr 300 pr år.

 

Medlemsfordeler i NFKOM

  • Styret jobber for å fremme medlemmenes fagpolitiske og faglige interesser.
  • Rabatter på produktene som ligger på hjemmesiden
  • Markedsføring:
    - Navnet ditt på landsoversikten på hjemmesiden dersom du har avlagt eksamen i basic og/eller advanced (medlemmer må selv oppdatere status til web-ansvarlig).
    - Mulighet for link til hjemmesiden din på landsoversikten