Informasjon om Mastergrad i England

Norske studenter bør ha både Basic og Advanced Exam før man søker masterutdanningen i England.
For de norske studentene er prosessen slik: Man må ta kontakt med SOMM's administrative leder Christine Williams via mail christine.williams@somed.org og beskrive at man er student fra Norge, som har bestått Advanced Exam, og ønsker å søke seg inn på masterutdanningen. Hun vil da kunne oversende en mal på et Reflective essay og en Personal Development Plan som studenten må levere inn og bestå. Etter dette er gjort, kan man starte på Masterutdanningen ved Middlesex University i London, der oppstart er hver høst. Alle studenter må gjennomføre den obligatoriske delen (SOM1) ved universitet som er en forskning og vitenskapsteorimodul som innebefatter en innføring i metodikk og statistikk. I tillegg må man gjennomføre sin Dissertation (SOM 7) som består i å forsvare sin oppgave muntlig etter innlevering. Ellers kan studenten velge mellom flere moduler der man må velge to, se oversikt her: http://www.sommcourses.org/course-categories/msc-orthopaedic- medicine

 

What does it involve?

The MSc Orthopaedic Medicine is a part-time blended (distance) learning programme requiring minimum attendance at either Middlesex University or SOMM’s course facility in Liverpool. A total of 180 master’s level credits are needed to achieve the MSc award.

 

Compulsory elements

Research Methods (SOM1) 20 credits 
Dissertation (SOM7) 60 credits

 

Option Modules (choose 2)

Theory & Practice of Injection Therapy 20 credits 
Advanced Clinical Practice 20 credits
Proposition Module 20 credits
Special Tests Unravelled 20 credits

 

 

If students have already completed these modules, credits can be carried forwards into the program. Credit may also be given for other previous master’s level courses attended through ‘Accreditation of Prior Learning’ (APL); please ask the Society Administrator for more details.

Almost 75 dissertations have been completed so far and prospective students are invited to look at the list of titles for inspiration. (PDF coming soon).

Information about the program, including fees, is available in the MSc Orthopaedic Medicine brochure that can be downloaded below: (PDF coming soon)

Also see the Programme Specification for full academic information on the programme (PDF coming soon).

 

How much does it cost?

 

The fee for the MSc programme is £4,400, plus an additional £605 per option module undertaken. Flexible monthly payment schemes are available. We keep our fees to an absolute minimum to cover costs and do not make a profit from the MSc programme. The £605 fee per option module represents a 15% subsidy from SOM towards MSc students’ participation in these modules.

Please contact the Society Administrator for further details on the payment schemes available.

 

Det bør nevnes at de valgfrie modulene kan tas før man starter på masteren til høsten, slik at man har de unnagjort på forhånd - og at bl.a. injeksjonskurset og Special Tests kurset som arrangeres av SOMM i samarbeid med NFKOM i Norge, vil bli godkjent som en mastermodul.
Både SOMM og masteren har skiftet navn det siste året fra Society of Orthopaedic Medicine og Master of Science in Orthopaedic Medicine til Society of Musculoskeletal Medicine og Master of Science in Musculoskeletal Medicine. Navnet er ikke oppdatert på alle deres websider, der det tidvis ennå står MSc Orthopaedic Medicine.
For mer info se: http://www.sommcourses.org/