Om NFKOM

 

NFKOM (Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk Medisin) er en ideell forening, bestående av medlemmer (leger og fysioterapeuter) og et styre med interesse for Klinisk Ortopedisk Medisin. Styret er valgt av årsmøtet og NFKOM følger de statuetter som er vedtatt av medlemmene. Styrets innsats er basert på ulønnet arbeid og man tar i bruk sin egen fritid for å være involvert i dette arbeidet. 

Styrets overordnede mål er

  • videreutvikling av faget
  • representere medlemmene
  • skape mer interesse/aksept rundt Ortopedisk Medisin i det offentlige og i andre medisinske miljøer.

 

Foreningen er selvstendig, det vil si uavhengig av utdanningsorganisasjoner og fagpolitiske forbund.

Vi søker samarbeidspartnere i ulike foreninger, forbund, samt institusjoner for å fremme våre målsetninger med Klinisk Ortopedisk Medisin til felles beste for alle våre medlemmer.
NFKOM er ikke en utdanningsorganisasjon, men som nevnt ovenfor, en ideell forening som representerer Ortopedisk Medisin. Dette uavhengig av om medlemmene eventuelt skulle være utdannet av utdannelses organisasjoner som ETGOM, ACPOM, SOMM eller OMI-Global for å nevne noen. Disse organisasjonene er selvstendige med en egen organisering. NFKOM har ingen formell påvirkningskraft på utdanningsorganisasjonene nevnt ovenfor, men anser de som samarbeidspartner med felles målsetninger.

  • NFKOM ønsker å presisere at alle de med interesse for Ortopedisk Medisin (leger og fysioterapeuter), uavhengig av fagpolitisk tilhørighet og utdannings organisasjon, er velkomne som medlemmer i vår forening.
  • NFKOM har vært og vil være åpen for faglige – og organisatoriske innspill. Vi oppfordrer medlemmer til å komme med innspill og gi tilbakemeldinger for og best mulig ivareta medlemmenes interesser. Når slike innspill kommer blir de mottatt seriøst, vurdert av styret, og det blir gitt tilbakemelding om hvilke eventuelle tiltak som blir iverksatt.
  • NFKOM mener at fysioterapeuter og leger med interesse i Ortopedisk Medisin må stå samlet for å oppnå resultater og aksept for denne grenen innen muskel og skjelett diagnostikk, og behandling.
  • NFKOM har tro på at et langsiktig iherdig arbeid rettet mot anerkjennelse, akkreditering og godtgjørelse for medlemmene vil bære frukter med tiden.

 

For å gjennomføre dette trenger vi flere positive bidrags ytende medlemmer med ideer, ambisjoner og tiltakslyst.
Viser til årsmelding av hvert år for spesifikke tiltak gjennomført og prosjekter under bearbeiding. Denne kan medlemmer få ved henvendelse til styret.